De VAG-specialist van Nederland
Otosan Automotive B.V.
nl
0
€ 0,00
Home

Winkelwagen

0 Artikelen
Voeg producten toe aan uw winkelwagen.

RETOURBELEID

Neem contact met ons op


U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder dat daarvoor een reden nodig is, de mogelijkheid om van uw aankoop af te zien. Indien u als zakelijke klant heeft besteld (handelend in de uitoefening van uw beroep of bedrijf), heeft u hier geen recht op, tenzij daar aparte afspraken over zijn gemaakt.


De termijn van 14 dagen eindigt op verschillende momenten, afhankelijk van de bestelling:

 

 • De termijn van 14 dagen eindigt na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen;
 • Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden heeft besteld, eindigt de termijn van 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen;
 • Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product uit de reeks leveringen heeft ontvangen.
 •  

U kunt van uw aankoop afzien door het modelformulier voor herroeping (al dan niet digitaal) aan ons te zenden of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop af ziet. Wij bevestigen in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na de melding moet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen opnieuw 14 dagen de producten ook terugsturen.

Indien u niet eerst gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een retour aan te melden, dan kunt u ook binnen de genoemde termijn van 14 dagen de producten direct terugsturen. Wij vragen wel of u dan het ingevulde modelformulier bij de producten kunt voegen, of op een andere manier duidelijk kunt maken dat het om een retour gaat.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Otosan Automotive BV

Arkansasdreef 21

3565 AP Utrecht

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren en dit te doen in een geschikte verzendverpakking. Gedurende de genoemde termijn van 14 dagen kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat bijvoorbeeld ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Als het niet nodig is om het uit te pakken, hoeft u de verpakking niet te openen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen/te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Het betreffen dan kosten gelijk aan de waardevermindering van het product.

 

Terugbetaling

Als u van de overeenkomst af ziet, ontvangt u enkel de betaling van het product, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven van de overeenkomst af te zien, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Wij mogen wachten met terugbetalen, totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat de producten geretourneerd zijn.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

 

Uitzonderingen

Niet alle producten kunnen geretourneerd worden, hieronder vindt u een lijst van producten die niet of enkel onder speciale voorwaarden geretourneerd kunnen worden.

 • - Producten die naar uw specificatie(s) gemaakt (maatwerk) zijn, kunnen niet geretourneerd worden;
 • - Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, kunnen niet geretourneerd worden;
 • - Voor producten die na opening/verwijdering van de verzegeling vanwege hygiënische/ gezondheid redenen niet geretourneerd kunnen worden. Deze producten kunnen enkel verzegeld geretourneerd worden;
 • - CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software etc. waarvan de verzegeling verbroken is, kunnen niet geretourneerd worden;
 • - Losse kranten, tijdschriften of magazines kunnen niet geretourneerd worden.
 • - Electronica delen kunnen niet retour.
 • - 2e hands onderdelen kunnen niet retour.


Niet kunnen vinden wat u zocht?

Een van onze deskundige medewerkers helpt u graag verder.

Bel ons nu!